[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 85 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


link banner
e-Learning

ดูผลการเรียนออนไลน์

ค้นหาจาก google
ตารางสอนออนไลน์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานงบประมาณ

  1. งบอนุมัติจัดสรร 1/2562
  2. งบอนุมัติจัดสรร 2/2562


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL

เจ้าของผลงาน : นางสาวหนึ่งฤทัย ชูชัย
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 951    จำนวนการดาวน์โหลด : 955 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL
ชื่อผู้วิจัย นางสาวหนึ่งฤทัย ชูชัย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระยะเวลาที่ใช้ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สภาพปัญหา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า มีนักเรียนจำนวนมาก ขาดทักษะในด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว โดยผู้เรียนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแก้ปัญหาการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวอย่างไร และทำอย่างไรบ้าง ไม่มีการเชื่อมโยงหน่วยของการเปรียบเทียบการวัดความยาวที่ครูผู้สอนได้ให้ท่องจำในทุกๆวันก่อนเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้วย ดังนั้น ผู้สอนจึงศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยมองเห็นขั้นตอนวิธีการทำที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยจากการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอนขึ้นและมีการแยกขั้นตอนที่ชัดเจนผู้เรียนสามารถมองภาพการแก้ปัญหาได้ง่าย
ดังนั้น ผู้สอนจึงได้นำเทคนิควิธีการสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้

สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัย
1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้
2. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
3. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
1.ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิชัย
วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ
1. K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างจากโจทย์ที่กำหนดให้
2. W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าคืออะไร
3. D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องทำอะไรเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ
4. L (What we learned) อะไรที่นักเรียนสรุปได้เป็นความรู้

3.เนื้อหา
การเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว

4.ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
2. ดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL
3. นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
4. ทำการวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว

สรุปผลการวิจัย
หลังจากที่ได้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL แล้วทำการวัดผลสัมฤทธิ์ พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งหมด 30 คน จากทั้งหมด 43 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 31/ส.ค./2563
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 29/ส.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 29/ส.ค./2562
      ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาเคมี 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 29/ส.ค./2562
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยสร้างสรรค์ฟ้อนนารีศรีไทหล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28/ส.ค./2562